Български за чужденци
 
Уроци по български език за чужденци
Български за чужденци

ЧАСТНИ УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Български език за чужденци
Български за чужденци

За всички възрастови групи предлагаме курсове или индивидуални уроци по български за чужденци от начално (А1) до експертно (С2) ниво. Досегашният ни опит с ученици и възрастни от цяла Европа, Северна (САЩ и Канада) и Южна Америка (Бразилия и Перу), Азия (Япония и Тайван), Австралия и Нова Зеландия гарантира успешното усвояване на книжовните норми на съвременния български език, което потвърждават и препоръките на нашите курсисти. Обучението се извършва както в офиса на школата, така и дистанционно с помощта на видеоконферентна връзка. Ние обучаваме онлайн чужденци не само от пет континента, но и постоянно или временно пребиваващи в България (София, Варна, Стара Загора, Банско, Сливен, Ямбол и др.), та дори и чужденци, живеещи в Пловдив, тъй като на практика няма разлика с традиционното обучение. Освен от публикуваните тук кратки анотации на нашите курсове по български език за чужденци, подробности за традиционното и за дистанционното онлайн обучение можете да получите по всяко време в Skype. За записване, въпроси, допълнителна информация или за дистанционно обучение пишете на mastylo@gmail.com или позвънете на GSM: 0898 679 113.

 

* * *

 

Цени и отстъпки за частни лица: Цената на един индивидуален урок (45 мин.) между 9:00 и 18:00 е 13 евро на урок при авансово заплащане на две нива (80 урока*) и 14 евро на урок за едно ниво само (40 урока*). При почасово заплащане цената на един урок е 18 евро между 9:00 и 18:00 часа българско време, а в останалото време и през празниците и почивните дни е 20 евро. 100% отстъпка за член на семейството и 50% отстъпка за групово обучение: 9 евро на човек за двама курсисти, 7 евро на човек за трима курсисти, 6 евро на човек за четирима курсисти. Няма разлика в цените за дистанционно обучение и обучение в офиса на школата. При желание уроците да се провеждат на друго място, цената е с 20% по-висока. Заплащането на дистанционни уроци може да се осъществи чрез PayPal, Revolut, банков превод, пощенски запис, паричен превод чрез Money Gram или Western Union.

Отмяна на урок: всяка отмяна на урок трябва да бъде направена минимум 24 часа по-рано. В противен случай урокът се заплаща. Това важи и за преподавателите, които компенсират обучаемия с безплатен урок.

*Предплатените пакети от 80 и 40 урока са валидни в рамките на 12 месеца. Сумите по тях не се възстановяват.

 

* * *

Уроци по български за чужденци - за начинаещи

Частни уроци по български за чужденци
Частни уроци по български за чужденци

Целта на първия модул от дистанционния курс по български език за чужденци е обучаемите да получат основни познания за граматиката на съвременния български език, както и да натрупат лексика, свързана с общуването в семейна, обществена, професионална и учебна среда. Към всеки урок са предвидени множество диалози, речник, граматически упражнения и задачи за слушане и разбиране. В процеса на работа като езици посредници ще се ползват главно английски, немски, португалски, полски, френски и руски. Подготовката покрива нивата на компетентност А1 и А2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

 

 

 

 

Уроци по български за чужденци - за напреднали

Курсът за дистанционно обучение “Български език за чужденци” (второ ниво) има няколко основни раздела:
1. Затвърждаване и обогатяване на говоримия български език в официални и неофициални ситуации. Специално внимание ще бъде обърнато на стилистичната употреба на езика, с цел по-добро ориентиране в различни по вид езикови ситуации и адекватно използване на стилистично маркираната лексика. В предложения курс акцентът ще бъде поставен върху съвременния разговорен  български, като няма да се пренебрегва и възможността за запознаване с нивата на официално общуване. Тази базисна част ще бъде осъществена чрез множество диалози по теми, предложени както от учителите, така и от самите курсисти. При разработването на уроците следваме плътно принципите на комуникативния езиков подход.
2. Допълване и задълбочаване на познанията върху българската граматика, което ще даде възможност на студентите да използват по-свободно и ефективно натрупаната в процеса на работа лексика. Запознаване със специфичните за българския език граматични особености и обръщане на специално внимание на функциониращите в езика изключения от граматичните правила.
Курсове по български език за чужденци
Български за чужденци

3. Представяне на оформянето на документи в административен стил. Студентите ще бъдат запознати със специфична терминология и модели на изразяване при съставянето на молба, автобиография, заявление, мотивационно писмо и др. Това ще им позволи да общуват по-ефективно с български институции от всякакъв вид в зависимост от нуждите си и очакванията за реализация в избраната от тях сфера на обществения живот.
4. Запознаване с културата и историята на България. Отдаваме специално внимание на този компонент, тъй като той съвместява както чисто езиковата полза за изучаващите чужд език студенти, така и способността за възприемане на духовното излъчване на дадена нация. Смятаме, че запознаването с образци на българското изкуство от всички жанрове ще обогати общата култура и ще разшири духовния хоризонт на студентите българисти. В тази насока с гордост можем да предложим уникални културни образци, които притежават не само изключително висока художествена стойност, но са и с много богато смислово съдържание. За целта ще използваме разнообразни и достъпни ресурси в Интернет – виртуални библиотеки, галерии, музеи, сайтове за фолклорно изкуство, съвременна музика, филми и др.
След установяване нивото на владеене на езика от курсистите, ще бъде предложен и най-подходящият учебник по български език за чужденци, работата с който ще спомага и за самостоятелните занимания, и за съвместните упражнения.  
Подготовката в този курс покрива нивата на компетентност В1 и В2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

 

* * *

Уроци за български емигранти и чужденци лингвисти

Третата част на курса „Български език за чужденци” е адресирана всъщност по-скоро към българите, живеещи извън пределите на Република България, които имат потребност от задълбочени познания върху езика и необходимост от практикуването му в специфични официални и ежедневни ситуации. Подготовката ще бъде изключително полезна както за професионални преводачи, така и за академичните българистични центрове, за членовете на които е важно свободното ползване на езика и улавянето на всички смислови или стилистични нюанси в художествени текстове, исторически документи, научна литература и пр. Подготовката в този курс покрива нивата на компетентност С1 и С2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

 

* * *

Онлайн уроци по български език за деца, живеещи в чужбина

Курсът по български език за деца от смесени бракове или родени в чужбина си поставя амбициозната задача да отговори на огромната нужда сред българските емигранти, чиито деца нямат възможност да учат майчиния си език систематично. На пръв поглед изглежда, че самото понятие „майчин език” изключва всякакво обучение, защото нали всеки родител би трябвало да е способен да научи детето си на родния си език. Ако това беше така, децата в България нямаше да имат часове по български език от 1-ви до 12-ти клас… Предизвикателството е още по-голямо, когато става дума за деца, родени и/или живеещи в чужбина, или за деца, на които единият родител не е българин. Почти във всеки от интернет форумите на българите по света се намират дискусии, в които загрижени родители споделят притесненията си относно усвояването на езика от децата, посещаващи чужди училища. Макар че вече има съботно-неделни форми на обучение в градовете, в които живее компактно българско население, ние предлагаме една много по-удобна и занимателна алтернатива – онлайн обучение по Skype. Дори първокласниците се справят отлично с компютъра и интернет, а по този начин ще имат възможност да открият, че тази умна машина може да служи не само за игри и забавления, но и като източник на необозрима информация, и като полезен помощник в ученето. Нашият онлайн курс се базира на издадените наскоро пособия в пет части “Уча български език лесно и забавно” (издателство „Летера”), които са одобрени от МОН и са специално създадени за обучението на деца мигранти. В процеса на обучение използваме също така учебната система „Моята библиотека”, „Моят картинен речник на български език” и езиково-образователната игра, запознаваща децата с историята, географията и културата на страната, „Пътешествие из България”. Всички тези издания са разработени от специалисти в помощ на обучението на българчетата зад граница. Доверете се на нашите учителки и децата ви ще могат да общуват на чист български език с баба и дядо още това лято :-) Първият урок е напълно безплатен!

* * *

Онлайн български за чужденци
Курсове по български език за чужденци

Уроци по бизнес български за чужденци

Поради все по-големия интерес към България от страна на бизнесмени от цял свят, ние подготвихме профилиран курс по бизнес български език за чужденци, ориентиран специално към чуждестранните бизнес партньори. Макар отдавна английският език да се е превърнал в езика на бизнеса, владеенето на местния език е неоценимо предимство, защото позволява контролирането на целия процес и воденето на преговори директно на български, което отменя необходимостта да се разчита винаги на преводачи и посредници. Курсът е основан върху базовата подготовка, като в зависимост от интересите на конкретния курсист се въвежда специфичната лексика, оформянето на документи, "разиграват" се най-честите ситуации, свързани с бизнес ежедневието. Този курс предвижда и подготовка за теста пред КАТ за придобиване на шофьорска книжка, както и за изпита по български език при кандидатстване за българско гражданство.

eXTReMe Tracker

Начало | Галерия | FAQ | Препоръки | Е-обучение | Отзиви | Клиенти | Услуги | Контакт